پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
631520
بیشترین: 
640770
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
639031
زمان: 
11/1 18:10
قیمت مثقال / حواله جهانی امروز 1 بهمن 1396
قیمت مثقال / حواله جهانیدر تاریخ 1 بهمن 1396 , 639031 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/01 11:20","price":632702},{"date":"1396/11/01 11:25","price":633328},{"date":"1396/11/01 11:30","price":635415},{"date":"1396/11/01 11:35","price":634928},{"date":"1396/11/01 11:40","price":634997},{"date":"1396/11/01 11:50","price":636249},{"date":"1396/11/01 11:55","price":637849},{"date":"1396/11/01 12:05","price":637571},{"date":"1396/11/01 12:15","price":640144},{"date":"1396/11/01 12:25","price":640770},{"date":"1396/11/01 12:30","price":639866},{"date":"1396/11/01 12:35","price":640422},{"date":"1396/11/01 13:05","price":632285},{"date":"1396/11/01 13:15","price":634997},{"date":"1396/11/01 13:20","price":634719},{"date":"1396/11/01 13:25","price":634302},{"date":"1396/11/01 13:30","price":632215},{"date":"1396/11/01 13:35","price":631520},{"date":"1396/11/01 13:40","price":631868},{"date":"1396/11/01 13:45","price":632980},{"date":"1396/11/01 13:50","price":634789},{"date":"1396/11/01 13:55","price":634163},{"date":"1396/11/01 14:10","price":637849},{"date":"1396/11/01 14:15","price":636806},{"date":"1396/11/01 14:20","price":637084},{"date":"1396/11/01 14:25","price":636875},{"date":"1396/11/01 14:30","price":636388},{"date":"1396/11/01 14:40","price":635693},{"date":"1396/11/01 14:45","price":635415},{"date":"1396/11/01 15:00","price":636388},{"date":"1396/11/01 15:20","price":636527},{"date":"1396/11/01 15:25","price":638892},{"date":"1396/11/01 15:35","price":638475},{"date":"1396/11/01 15:40","price":637918},{"date":"1396/11/01 15:50","price":634997},{"date":"1396/11/01 15:55","price":635206},{"date":"1396/11/01 16:00","price":634928},{"date":"1396/11/01 16:10","price":634997},{"date":"1396/11/01 16:25","price":635206},{"date":"1396/11/01 16:30","price":634928},{"date":"1396/11/01 16:35","price":635762},{"date":"1396/11/01 16:45","price":637084},{"date":"1396/11/01 17:00","price":635901},{"date":"1396/11/01 17:05","price":636458},{"date":"1396/11/01 17:10","price":637571},{"date":"1396/11/01 17:20","price":636945},{"date":"1396/11/01 17:30","price":636388},{"date":"1396/11/01 17:35","price":637849},{"date":"1396/11/01 17:40","price":637501},{"date":"1396/11/01 17:45","price":638475},{"date":"1396/11/01 18:00","price":638266},{"date":"1396/11/01 18:05","price":638962},{"date":"1396/11/01 18:10","price":639031}
بروزرسانی در تاریخ 29 مرداد 1398