کمترین: 
434000
بیشترین: 
438500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
438500
زمان: 
11/1 13:18
قیمت ربع سکه خرده فروشی امروز 1 بهمن 1396
قیمت ربع سکه خرده فروشیدر تاریخ 1 بهمن 1396 , 438500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/01 11:18","price":434000},{"date":"1396/11/01 11:48","price":435000},{"date":"1396/11/01 12:00","price":436500},{"date":"1396/11/01 12:30","price":437000},{"date":"1396/11/01 13:12","price":437500},{"date":"1396/11/01 13:18","price":438500}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399