کمترین: 
733000
بیشترین: 
739500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
739500
زمان: 
11/1 13:18
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 1 بهمن 1396
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 1 بهمن 1396 , 739500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/01 11:18","price":733000},{"date":"1396/11/01 11:48","price":734000},{"date":"1396/11/01 12:00","price":736500},{"date":"1396/11/01 12:30","price":737000},{"date":"1396/11/01 13:12","price":738000},{"date":"1396/11/01 13:18","price":739500}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399