کمترین: 
731000
بیشترین: 
739000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
739000
زمان: 
11/1 13:18
قیمت نیم سکه امروز 1 بهمن 1396
قیمت نیم سکهدر تاریخ 1 بهمن 1396 , 739000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/01 11:18","price":731000},{"date":"1396/11/01 12:00","price":736000},{"date":"1396/11/01 13:18","price":739000}
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399