کمترین: 
1178
بیشترین: 
1223
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1223
زمان: 
11/1 13:50
قیمت رینگیت مالزی امروز 1 بهمن 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 1 بهمن 1396 , 1223 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/01 10:50","price":1193},{"date":"1396/11/01 11:50","price":1178},{"date":"1396/11/01 13:10","price":1207},{"date":"1396/11/01 13:50","price":1223}
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399