کمترین: 
3500
بیشترین: 
3550
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3550
زمان: 
11/1 13:10
قیمت دلار سنگاپور امروز 1 بهمن 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 1 بهمن 1396 , 3550 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/01 10:50","price":3500},{"date":"1396/11/01 13:10","price":3550}
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399