کمترین: 
577
بیشترین: 
580
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
580
زمان: 
11/1 12:30
قیمت کرون نروژ امروز 1 بهمن 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 1 بهمن 1396 , 580 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/01 10:50","price":577},{"date":"1396/11/01 12:30","price":580}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399