کمترین: 
11875
بیشترین: 
11950
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11950
زمان: 
11/1 13:10
قیمت دینار بحرین امروز 1 بهمن 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 1 بهمن 1396 , 11950 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/01 10:50","price":11875},{"date":"1396/11/01 13:10","price":11950}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399