کمترین: 
552
بیشترین: 
557
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
557
زمان: 
11/1 13:10
قیمت کرون سوئد امروز 1 بهمن 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 1 بهمن 1396 , 557 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/01 10:50","price":552},{"date":"1396/11/01 12:00","price":553},{"date":"1396/11/01 12:30","price":555},{"date":"1396/11/01 13:10","price":557}
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399