کمترین: 
4753
بیشترین: 
4850
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4843
زمان: 
11/1 14:30
قیمت فرانک سوئیس امروز 1 بهمن 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 1 بهمن 1396 , 4843 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/01 10:50","price":4753},{"date":"1396/11/01 12:30","price":4817},{"date":"1396/11/01 13:10","price":4850},{"date":"1396/11/01 14:30","price":4843}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398