کمترین: 
730
بیشترین: 
750
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
747
زمان: 
11/1 13:30
قیمت یوان چین امروز 1 بهمن 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 1 بهمن 1396 , 747 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/01 10:50","price":730},{"date":"1396/11/01 11:50","price":737},{"date":"1396/11/01 13:10","price":750},{"date":"1396/11/01 13:30","price":747}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398