کمترین: 
3580
بیشترین: 
3615
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3611
زمان: 
11/1 14:50
قیمت دلار استرالیا امروز 1 بهمن 1396
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 1 بهمن 1396 , 3611 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/01 10:30","price":3580},{"date":"1396/11/01 10:50","price":3590},{"date":"1396/11/01 11:40","price":3586},{"date":"1396/11/01 11:50","price":3591},{"date":"1396/11/01 12:00","price":3594},{"date":"1396/11/01 12:30","price":3610},{"date":"1396/11/01 13:10","price":3615},{"date":"1396/11/01 13:30","price":3610},{"date":"1396/11/01 14:10","price":3605},{"date":"1396/11/01 14:50","price":3611}
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399