کمترین: 
3640
بیشترین: 
3733
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3718
زمان: 
11/1 15:30
قیمت دلار کانادا امروز 1 بهمن 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 1 بهمن 1396 , 3718 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/01 10:30","price":3640},{"date":"1396/11/01 10:50","price":3646},{"date":"1396/11/01 11:40","price":3654},{"date":"1396/11/01 11:50","price":3698},{"date":"1396/11/01 12:30","price":3703},{"date":"1396/11/01 13:10","price":3733},{"date":"1396/11/01 13:30","price":3718},{"date":"1396/11/01 14:10","price":3713},{"date":"1396/11/01 14:20","price":3708},{"date":"1396/11/01 15:20","price":3713},{"date":"1396/11/01 15:30","price":3718}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399