کمترین: 
1193
بیشترین: 
1236
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1233
زمان: 
11/1 15:40
قیمت لیر ترکیه امروز 1 بهمن 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 1 بهمن 1396 , 1233 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/01 10:30","price":1193},{"date":"1396/11/01 10:50","price":1199},{"date":"1396/11/01 11:30","price":1200},{"date":"1396/11/01 11:50","price":1205},{"date":"1396/11/01 12:30","price":1219},{"date":"1396/11/01 13:10","price":1234},{"date":"1396/11/01 14:50","price":1236},{"date":"1396/11/01 15:40","price":1233}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399