کمترین: 
1239
بیشترین: 
1259
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1256
زمان: 
11/1 17:00
قیمت درهم امارات امروز 1 بهمن 1396
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 1 بهمن 1396 , 1256 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/01 10:30","price":1239},{"date":"1396/11/01 10:50","price":1240},{"date":"1396/11/01 11:50","price":1241},{"date":"1396/11/01 12:00","price":1248},{"date":"1396/11/01 12:30","price":1254},{"date":"1396/11/01 13:10","price":1259},{"date":"1396/11/01 13:40","price":1258},{"date":"1396/11/01 17:00","price":1256}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399