کمترین: 
5673
بیشترین: 
5850
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5850
زمان: 
11/1 14:50
قیمت یورو امروز 1 بهمن 1396
قیمت یورودر تاریخ 1 بهمن 1396 , 5850 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/01 10:30","price":5673},{"date":"1396/11/01 10:40","price":5680},{"date":"1396/11/01 11:30","price":5688},{"date":"1396/11/01 11:50","price":5743},{"date":"1396/11/01 12:30","price":5830},{"date":"1396/11/01 13:10","price":5850},{"date":"1396/11/01 13:30","price":5820},{"date":"1396/11/01 14:30","price":5835},{"date":"1396/11/01 14:50","price":5850}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399