پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
189615
بیشترین: 
192663
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
192232
زمان: 
11/1 21:35
قیمت گرم طلا ۲۴ امروز 1 بهمن 1396
قیمت گرم طلا ۲۴در تاریخ 1 بهمن 1396 , 192232 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/01 10:10","price":189677},{"date":"1396/11/01 11:15","price":189615},{"date":"1396/11/01 11:20","price":189892},{"date":"1396/11/01 11:25","price":189800},{"date":"1396/11/01 11:30","price":189954},{"date":"1396/11/01 11:35","price":190046},{"date":"1396/11/01 11:40","price":190016},{"date":"1396/11/01 11:45","price":189923},{"date":"1396/11/01 11:50","price":190016},{"date":"1396/11/01 11:55","price":189985},{"date":"1396/11/01 12:05","price":189862},{"date":"1396/11/01 12:15","price":190139},{"date":"1396/11/01 12:25","price":190354},{"date":"1396/11/01 12:30","price":190477},{"date":"1396/11/01 12:35","price":190416},{"date":"1396/11/01 13:05","price":190816},{"date":"1396/11/01 13:15","price":190939},{"date":"1396/11/01 13:20","price":190631},{"date":"1396/11/01 13:25","price":190447},{"date":"1396/11/01 13:30","price":190231},{"date":"1396/11/01 13:40","price":190108},{"date":"1396/11/01 13:45","price":190323},{"date":"1396/11/01 13:50","price":190724},{"date":"1396/11/01 13:55","price":190539},{"date":"1396/11/01 14:10","price":190693},{"date":"1396/11/01 14:15","price":190477},{"date":"1396/11/01 14:20","price":190600},{"date":"1396/11/01 14:25","price":190724},{"date":"1396/11/01 14:30","price":190662},{"date":"1396/11/01 14:45","price":190539},{"date":"1396/11/01 14:50","price":190693},{"date":"1396/11/01 15:00","price":190816},{"date":"1396/11/01 15:20","price":190970},{"date":"1396/11/01 15:25","price":191031},{"date":"1396/11/01 15:35","price":191185},{"date":"1396/11/01 15:40","price":191062},{"date":"1396/11/01 15:50","price":191155},{"date":"1396/11/01 15:55","price":191370},{"date":"1396/11/01 16:00","price":191124},{"date":"1396/11/01 16:05","price":191155},{"date":"1396/11/01 16:10","price":191124},{"date":"1396/11/01 16:25","price":191432},{"date":"1396/11/01 16:30","price":191339},{"date":"1396/11/01 16:35","price":191031},{"date":"1396/11/01 16:45","price":191093},{"date":"1396/11/01 17:00","price":191062},{"date":"1396/11/01 17:10","price":191185},{"date":"1396/11/01 17:20","price":191124},{"date":"1396/11/01 17:25","price":191155},{"date":"1396/11/01 17:30","price":191093},{"date":"1396/11/01 17:35","price":191155},{"date":"1396/11/01 17:40","price":191185},{"date":"1396/11/01 17:45","price":191247},{"date":"1396/11/01 17:50","price":191185},{"date":"1396/11/01 18:05","price":191247},{"date":"1396/11/01 18:10","price":191278},{"date":"1396/11/01 18:15","price":191247},{"date":"1396/11/01 18:20","price":191278},{"date":"1396/11/01 18:25","price":191432},{"date":"1396/11/01 18:30","price":191370},{"date":"1396/11/01 18:35","price":191462},{"date":"1396/11/01 18:40","price":191493},{"date":"1396/11/01 18:45","price":191555},{"date":"1396/11/01 18:55","price":191616},{"date":"1396/11/01 19:00","price":191709},{"date":"1396/11/01 19:05","price":191739},{"date":"1396/11/01 19:10","price":191647},{"date":"1396/11/01 19:15","price":191678},{"date":"1396/11/01 19:30","price":191709},{"date":"1396/11/01 19:35","price":191739},{"date":"1396/11/01 19:40","price":191893},{"date":"1396/11/01 19:45","price":191801},{"date":"1396/11/01 19:55","price":191893},{"date":"1396/11/01 20:00","price":192324},{"date":"1396/11/01 20:10","price":192263},{"date":"1396/11/01 20:15","price":192478},{"date":"1396/11/01 20:20","price":192663},{"date":"1396/11/01 20:25","price":192570},{"date":"1396/11/01 20:35","price":192293},{"date":"1396/11/01 20:40","price":192509},{"date":"1396/11/01 20:50","price":192478},{"date":"1396/11/01 20:55","price":192447},{"date":"1396/11/01 21:00","price":192417},{"date":"1396/11/01 21:05","price":192478},{"date":"1396/11/01 21:10","price":192417},{"date":"1396/11/01 21:15","price":192293},{"date":"1396/11/01 21:20","price":192140},{"date":"1396/11/01 21:25","price":192293},{"date":"1396/11/01 21:35","price":192232}
بروزرسانی در تاریخ 01 شهریور 1398