کمترین: 
4545
بیشترین: 
4655
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4628
زمان: 
11/1 18:00
قیمت دلار / سلیمانیه امروز 1 بهمن 1396
قیمت دلار / سلیمانیهدر تاریخ 1 بهمن 1396 , 4628 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/01 10:10","price":4545},{"date":"1396/11/01 11:30","price":4590},{"date":"1396/11/01 11:40","price":4600},{"date":"1396/11/01 11:50","price":4605},{"date":"1396/11/01 12:00","price":4607},{"date":"1396/11/01 12:30","price":4655},{"date":"1396/11/01 13:10","price":4645},{"date":"1396/11/01 13:30","price":4615},{"date":"1396/11/01 13:40","price":4610},{"date":"1396/11/01 13:50","price":4625},{"date":"1396/11/01 14:00","price":4615},{"date":"1396/11/01 14:20","price":4625},{"date":"1396/11/01 14:50","price":4620},{"date":"1396/11/01 15:00","price":4630},{"date":"1396/11/01 18:00","price":4628}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399