پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
616000
بیشترین: 
625900
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
624500
زمان: 
11/1 21:35
قیمت مثقال طلا امروز 1 بهمن 1396
قیمت مثقال طلادر تاریخ 1 بهمن 1396 , 624500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/01 10:10","price":616200},{"date":"1396/11/01 11:15","price":616000},{"date":"1396/11/01 11:20","price":616900},{"date":"1396/11/01 11:25","price":616600},{"date":"1396/11/01 11:30","price":617100},{"date":"1396/11/01 11:35","price":617400},{"date":"1396/11/01 11:40","price":617300},{"date":"1396/11/01 11:45","price":617000},{"date":"1396/11/01 11:50","price":617300},{"date":"1396/11/01 11:55","price":617200},{"date":"1396/11/01 12:05","price":616800},{"date":"1396/11/01 12:15","price":617700},{"date":"1396/11/01 12:25","price":618400},{"date":"1396/11/01 12:30","price":618800},{"date":"1396/11/01 12:35","price":618600},{"date":"1396/11/01 13:05","price":619900},{"date":"1396/11/01 13:15","price":620300},{"date":"1396/11/01 13:20","price":619300},{"date":"1396/11/01 13:25","price":618700},{"date":"1396/11/01 13:30","price":618000},{"date":"1396/11/01 13:40","price":617600},{"date":"1396/11/01 13:45","price":618300},{"date":"1396/11/01 13:50","price":619600},{"date":"1396/11/01 13:55","price":619000},{"date":"1396/11/01 14:10","price":619500},{"date":"1396/11/01 14:15","price":618800},{"date":"1396/11/01 14:20","price":619200},{"date":"1396/11/01 14:25","price":619600},{"date":"1396/11/01 14:30","price":619400},{"date":"1396/11/01 14:45","price":619000},{"date":"1396/11/01 14:50","price":619500},{"date":"1396/11/01 15:00","price":619900},{"date":"1396/11/01 15:20","price":620400},{"date":"1396/11/01 15:25","price":620600},{"date":"1396/11/01 15:35","price":621100},{"date":"1396/11/01 15:40","price":620700},{"date":"1396/11/01 15:50","price":621000},{"date":"1396/11/01 15:55","price":621700},{"date":"1396/11/01 16:00","price":620900},{"date":"1396/11/01 16:05","price":621000},{"date":"1396/11/01 16:10","price":620900},{"date":"1396/11/01 16:25","price":621900},{"date":"1396/11/01 16:30","price":621600},{"date":"1396/11/01 16:35","price":620600},{"date":"1396/11/01 16:45","price":620800},{"date":"1396/11/01 17:00","price":620700},{"date":"1396/11/01 17:10","price":621100},{"date":"1396/11/01 17:20","price":620900},{"date":"1396/11/01 17:25","price":621000},{"date":"1396/11/01 17:30","price":620800},{"date":"1396/11/01 17:35","price":621000},{"date":"1396/11/01 17:40","price":621100},{"date":"1396/11/01 17:45","price":621300},{"date":"1396/11/01 17:50","price":621100},{"date":"1396/11/01 18:05","price":621300},{"date":"1396/11/01 18:10","price":621400},{"date":"1396/11/01 18:15","price":621300},{"date":"1396/11/01 18:20","price":621400},{"date":"1396/11/01 18:25","price":621900},{"date":"1396/11/01 18:30","price":621700},{"date":"1396/11/01 18:35","price":622000},{"date":"1396/11/01 18:40","price":622100},{"date":"1396/11/01 18:45","price":622300},{"date":"1396/11/01 18:55","price":622500},{"date":"1396/11/01 19:00","price":622800},{"date":"1396/11/01 19:05","price":622900},{"date":"1396/11/01 19:10","price":622600},{"date":"1396/11/01 19:15","price":622700},{"date":"1396/11/01 19:30","price":622800},{"date":"1396/11/01 19:35","price":622900},{"date":"1396/11/01 19:40","price":623400},{"date":"1396/11/01 19:45","price":623100},{"date":"1396/11/01 19:55","price":623400},{"date":"1396/11/01 20:00","price":624800},{"date":"1396/11/01 20:10","price":624600},{"date":"1396/11/01 20:15","price":625300},{"date":"1396/11/01 20:20","price":625900},{"date":"1396/11/01 20:25","price":625600},{"date":"1396/11/01 20:35","price":624700},{"date":"1396/11/01 20:40","price":625400},{"date":"1396/11/01 20:50","price":625300},{"date":"1396/11/01 20:55","price":625200},{"date":"1396/11/01 21:00","price":625100},{"date":"1396/11/01 21:05","price":625300},{"date":"1396/11/01 21:10","price":625100},{"date":"1396/11/01 21:15","price":624700},{"date":"1396/11/01 21:20","price":624200},{"date":"1396/11/01 21:25","price":624700},{"date":"1396/11/01 21:35","price":624500}
بروزرسانی در تاریخ 01 شهریور 1398