کمترین: 
67.2
بیشترین: 
67.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
67.2
زمان: 
11/1 00:32
قیمت نفت اوپک امروز 1 بهمن 1396
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 1 بهمن 1396 , 67.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/01 00:32","price":67.2}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399