کمترین: 
1145
بیشترین: 
1264.09
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1165.11
زمان: 
11/1 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 1 بهمن 1396
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 1 بهمن 1396 , 1165.11 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/01 00:30","price":1252},{"date":"1396/11/01 03:00","price":1264.09},{"date":"1396/11/01 03:30","price":1260.33},{"date":"1396/11/01 04:00","price":1255.2},{"date":"1396/11/01 06:00","price":1239},{"date":"1396/11/01 06:30","price":1252.6},{"date":"1396/11/01 09:00","price":1231},{"date":"1396/11/01 09:30","price":1210},{"date":"1396/11/01 12:00","price":1157.67},{"date":"1396/11/01 12:30","price":1185},{"date":"1396/11/01 13:00","price":1175.1},{"date":"1396/11/01 18:00","price":1222.1},{"date":"1396/11/01 21:00","price":1176},{"date":"1396/11/01 21:30","price":1161},{"date":"1396/11/01 22:00","price":1166.7},{"date":"1396/11/01 22:30","price":1154},{"date":"1396/11/01 23:00","price":1145},{"date":"1396/11/01 23:30","price":1165.11}
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399