کمترین: 
11215
بیشترین: 
12796
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11430
زمان: 
11/1 23:30
قیمت بیت کوین امروز 1 بهمن 1396
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 1 بهمن 1396 , 11430 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/01 00:00","price":12727},{"date":"1396/11/01 00:30","price":12776},{"date":"1396/11/01 03:00","price":12796},{"date":"1396/11/01 03:30","price":12734},{"date":"1396/11/01 04:00","price":12596},{"date":"1396/11/01 06:00","price":12488},{"date":"1396/11/01 06:30","price":12480},{"date":"1396/11/01 09:00","price":12371},{"date":"1396/11/01 09:30","price":12127},{"date":"1396/11/01 12:00","price":11859},{"date":"1396/11/01 12:30","price":12027},{"date":"1396/11/01 13:00","price":11950},{"date":"1396/11/01 13:30","price":11671},{"date":"1396/11/01 18:00","price":12133},{"date":"1396/11/01 21:00","price":11215},{"date":"1396/11/01 22:00","price":11373},{"date":"1396/11/01 22:30","price":11318},{"date":"1396/11/01 23:00","price":11529},{"date":"1396/11/01 23:30","price":11430}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398