کمترین: 
429000
بیشترین: 
434500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
434500
زمان: 
10/30 17:42
قیمت ربع سکه خرده فروشی امروز 30 دی 1396
قیمت ربع سکه خرده فروشیدر تاریخ 30 دی 1396 , 434500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/30 14:30","price":429500},{"date":"1396/10/30 15:00","price":429000},{"date":"1396/10/30 15:18","price":430000},{"date":"1396/10/30 15:36","price":431000},{"date":"1396/10/30 17:00","price":432000},{"date":"1396/10/30 17:12","price":431000},{"date":"1396/10/30 17:36","price":434000},{"date":"1396/10/30 17:42","price":434500}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399