کمترین: 
2720
بیشترین: 
2720
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2720
زمان: 
10/30 14:20
قیمت منات آذربایجان امروز 30 دی 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 30 دی 1396 , 2720 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/30 14:20","price":2720}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398