کمترین: 
76
بیشترین: 
76
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
76
زمان: 
10/30 14:20
قیمت روبل روسیه امروز 30 دی 1396
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 30 دی 1396 , 76 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/30 14:20","price":76}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399