کمترین: 
3450
بیشترین: 
3450
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3450
زمان: 
10/30 14:20
قیمت دلار سنگاپور امروز 30 دی 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 30 دی 1396 , 3450 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/30 14:20","price":3450}
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399