کمترین: 
11600
بیشترین: 
11600
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11600
زمان: 
10/30 14:20
قیمت ریال عمان امروز 30 دی 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 30 دی 1396 , 11600 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/30 14:20","price":11600}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399