کمترین: 
14650
بیشترین: 
14650
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
14650
زمان: 
10/30 14:20
قیمت دینار کویت امروز 30 دی 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 30 دی 1396 , 14650 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/30 14:20","price":14650}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399