کمترین: 
1158
بیشترین: 
1183
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1183
زمان: 
10/30 15:10
قیمت رینگیت مالزی امروز 30 دی 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 30 دی 1396 , 1183 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/30 13:10","price":1158},{"date":"1396/10/30 14:20","price":1168},{"date":"1396/10/30 15:10","price":1183}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398