کمترین: 
98817.3
بیشترین: 
98923
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
98817.3
زمان: 
10/30 14:50
قیمت شاخص بورس امروز 30 دی 1396
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 30 دی 1396 , 98817.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/30 11:50","price":98923.0},{"date":"1396/10/30 14:50","price":98817.3}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399