کمترین: 
717
بیشترین: 
727
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
725
زمان: 
10/30 15:10
قیمت یوان چین امروز 30 دی 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 30 دی 1396 , 725 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/30 11:30","price":717},{"date":"1396/10/30 12:20","price":722},{"date":"1396/10/30 14:20","price":727},{"date":"1396/10/30 15:10","price":725}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399