کمترین: 
730000
بیشترین: 
734500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
734500
زمان: 
10/30 17:12
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 30 دی 1396
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 30 دی 1396 , 734500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/30 11:30","price":730000},{"date":"1396/10/30 11:36","price":730500},{"date":"1396/10/30 14:48","price":731000},{"date":"1396/10/30 15:12","price":731500},{"date":"1396/10/30 15:18","price":732000},{"date":"1396/10/30 15:36","price":732500},{"date":"1396/10/30 17:00","price":733500},{"date":"1396/10/30 17:12","price":734500}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399