کمترین: 
1473000
بیشترین: 
1480000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1480000
زمان: 
10/30 16:48
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی  امروز 30 دی 1396
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی در تاریخ 30 دی 1396 , 1480000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/30 11:06","price":1473000},{"date":"1396/10/30 11:30","price":1473500},{"date":"1396/10/30 11:36","price":1474000},{"date":"1396/10/30 14:18","price":1473500},{"date":"1396/10/30 14:24","price":1473000},{"date":"1396/10/30 14:36","price":1475000},{"date":"1396/10/30 14:48","price":1477000},{"date":"1396/10/30 15:18","price":1478000},{"date":"1396/10/30 15:36","price":1479000},{"date":"1396/10/30 16:36","price":1479500},{"date":"1396/10/30 16:48","price":1480000}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399