کمترین: 
1459000
بیشترین: 
1466000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1466000
زمان: 
10/30 16:48
قیمت سکه بهار آزادی امروز 30 دی 1396
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 30 دی 1396 , 1466000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/30 11:06","price":1459000},{"date":"1396/10/30 11:36","price":1460000},{"date":"1396/10/30 14:24","price":1459000},{"date":"1396/10/30 14:48","price":1463000},{"date":"1396/10/30 15:36","price":1465000},{"date":"1396/10/30 16:48","price":1466000}
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399