کمترین: 
3566
بیشترین: 
3575
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3575
زمان: 
10/30 15:40
قیمت دلار استرالیا امروز 30 دی 1396
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 30 دی 1396 , 3575 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/30 10:30","price":3568},{"date":"1396/10/30 10:50","price":3566},{"date":"1396/10/30 12:00","price":3569},{"date":"1396/10/30 12:10","price":3571},{"date":"1396/10/30 12:20","price":3574},{"date":"1396/10/30 14:20","price":3571},{"date":"1396/10/30 14:40","price":3573},{"date":"1396/10/30 15:40","price":3575}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399