کمترین: 
3625
بیشترین: 
3641
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3636
زمان: 
10/30 17:10
قیمت دلار کانادا امروز 30 دی 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 30 دی 1396 , 3636 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/30 10:30","price":3625},{"date":"1396/10/30 12:00","price":3630},{"date":"1396/10/30 12:10","price":3636},{"date":"1396/10/30 12:20","price":3635},{"date":"1396/10/30 12:30","price":3641},{"date":"1396/10/30 13:20","price":3639},{"date":"1396/10/30 13:40","price":3630},{"date":"1396/10/30 13:50","price":3629},{"date":"1396/10/30 14:40","price":3626},{"date":"1396/10/30 15:40","price":3630},{"date":"1396/10/30 16:10","price":3638},{"date":"1396/10/30 16:30","price":3631},{"date":"1396/10/30 17:10","price":3636}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398