کمترین: 
1188
بیشترین: 
1191
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1191
زمان: 
10/30 13:20
قیمت لیر ترکیه امروز 30 دی 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 30 دی 1396 , 1191 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/30 10:20","price":1188},{"date":"1396/10/30 12:10","price":1189},{"date":"1396/10/30 13:20","price":1191}
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399