کمترین: 
5573
بیشترین: 
5648
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5648
زمان: 
10/30 16:40
قیمت یورو امروز 30 دی 1396
قیمت یورودر تاریخ 30 دی 1396 , 5648 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/30 10:20","price":5579},{"date":"1396/10/30 10:50","price":5573},{"date":"1396/10/30 11:30","price":5580},{"date":"1396/10/30 12:00","price":5595},{"date":"1396/10/30 12:30","price":5605},{"date":"1396/10/30 15:10","price":5610},{"date":"1396/10/30 15:40","price":5618},{"date":"1396/10/30 16:00","price":5615},{"date":"1396/10/30 16:10","price":5625},{"date":"1396/10/30 16:30","price":5645},{"date":"1396/10/30 16:40","price":5648}
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399