کمترین: 
567
بیشترین: 
573
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
573
زمان: 
10/30 15:20
قیمت کرون نروژ امروز 30 دی 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 30 دی 1396 , 573 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/30 10:10","price":567},{"date":"1396/10/30 11:30","price":570},{"date":"1396/10/30 13:10","price":572},{"date":"1396/10/30 15:20","price":573}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399