کمترین: 
545
بیشترین: 
550
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
550
زمان: 
10/30 17:10
قیمت کرون سوئد امروز 30 دی 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 30 دی 1396 , 550 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/30 10:10","price":545},{"date":"1396/10/30 11:30","price":547},{"date":"1396/10/30 14:20","price":548},{"date":"1396/10/30 15:20","price":549},{"date":"1396/10/30 17:10","price":550}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398