کمترین: 
4708
بیشترین: 
4737
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4737
زمان: 
10/30 13:10
قیمت فرانک سوئیس امروز 30 دی 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 30 دی 1396 , 4737 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/30 10:10","price":4708},{"date":"1396/10/30 12:00","price":4725},{"date":"1396/10/30 13:10","price":4737}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398