کمترین: 
1230
بیشترین: 
1239
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1236
زمان: 
10/30 16:30
قیمت درهم امارات امروز 30 دی 1396
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 30 دی 1396 , 1236 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/30 10:10","price":1233},{"date":"1396/10/30 10:20","price":1231},{"date":"1396/10/30 11:30","price":1230},{"date":"1396/10/30 12:20","price":1234},{"date":"1396/10/30 12:50","price":1238},{"date":"1396/10/30 13:40","price":1239},{"date":"1396/10/30 16:30","price":1236}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399