پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
187645
بیشترین: 
189646
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
189615
زمان: 
10/30 21:35
قیمت گرم طلا ۲۴ امروز 30 دی 1396
قیمت گرم طلا ۲۴در تاریخ 30 دی 1396 , 189615 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/30 10:10","price":187645},{"date":"1396/10/30 11:05","price":188507},{"date":"1396/10/30 11:15","price":188076},{"date":"1396/10/30 11:20","price":187922},{"date":"1396/10/30 11:25","price":188107},{"date":"1396/10/30 11:30","price":188199},{"date":"1396/10/30 11:35","price":188138},{"date":"1396/10/30 11:40","price":188261},{"date":"1396/10/30 12:00","price":188292},{"date":"1396/10/30 12:05","price":188353},{"date":"1396/10/30 12:10","price":188384},{"date":"1396/10/30 12:15","price":188230},{"date":"1396/10/30 12:20","price":188353},{"date":"1396/10/30 12:25","price":188384},{"date":"1396/10/30 12:30","price":188569},{"date":"1396/10/30 12:40","price":188476},{"date":"1396/10/30 12:50","price":188323},{"date":"1396/10/30 13:05","price":188784},{"date":"1396/10/30 13:15","price":188723},{"date":"1396/10/30 13:20","price":188784},{"date":"1396/10/30 13:25","price":188846},{"date":"1396/10/30 13:30","price":188815},{"date":"1396/10/30 13:35","price":188969},{"date":"1396/10/30 13:40","price":188938},{"date":"1396/10/30 13:45","price":189000},{"date":"1396/10/30 13:55","price":188415},{"date":"1396/10/30 14:05","price":188384},{"date":"1396/10/30 14:15","price":188292},{"date":"1396/10/30 14:20","price":188446},{"date":"1396/10/30 14:25","price":188846},{"date":"1396/10/30 14:35","price":188754},{"date":"1396/10/30 14:40","price":188692},{"date":"1396/10/30 14:55","price":188877},{"date":"1396/10/30 15:05","price":189154},{"date":"1396/10/30 15:10","price":189061},{"date":"1396/10/30 15:15","price":189154},{"date":"1396/10/30 15:20","price":189338},{"date":"1396/10/30 15:30","price":189277},{"date":"1396/10/30 15:35","price":189308},{"date":"1396/10/30 15:45","price":189184},{"date":"1396/10/30 15:50","price":189215},{"date":"1396/10/30 16:10","price":189184},{"date":"1396/10/30 16:15","price":189246},{"date":"1396/10/30 16:20","price":189215},{"date":"1396/10/30 16:25","price":189338},{"date":"1396/10/30 16:35","price":189523},{"date":"1396/10/30 16:40","price":189338},{"date":"1396/10/30 16:45","price":189308},{"date":"1396/10/30 16:50","price":189492},{"date":"1396/10/30 17:05","price":189431},{"date":"1396/10/30 17:10","price":189277},{"date":"1396/10/30 17:15","price":189184},{"date":"1396/10/30 17:20","price":189277},{"date":"1396/10/30 17:25","price":189523},{"date":"1396/10/30 17:30","price":189369},{"date":"1396/10/30 17:40","price":189215},{"date":"1396/10/30 17:45","price":189246},{"date":"1396/10/30 17:55","price":189092},{"date":"1396/10/30 18:00","price":189000},{"date":"1396/10/30 18:10","price":189400},{"date":"1396/10/30 18:15","price":189308},{"date":"1396/10/30 18:20","price":189215},{"date":"1396/10/30 18:30","price":189277},{"date":"1396/10/30 18:40","price":189246},{"date":"1396/10/30 18:55","price":189431},{"date":"1396/10/30 19:00","price":189400},{"date":"1396/10/30 19:15","price":189431},{"date":"1396/10/30 19:30","price":189554},{"date":"1396/10/30 19:35","price":189215},{"date":"1396/10/30 19:40","price":189277},{"date":"1396/10/30 19:55","price":189246},{"date":"1396/10/30 20:00","price":189154},{"date":"1396/10/30 20:05","price":189277},{"date":"1396/10/30 20:10","price":189308},{"date":"1396/10/30 20:15","price":189338},{"date":"1396/10/30 20:20","price":189369},{"date":"1396/10/30 20:25","price":189338},{"date":"1396/10/30 20:30","price":189400},{"date":"1396/10/30 20:40","price":189585},{"date":"1396/10/30 20:45","price":189462},{"date":"1396/10/30 20:50","price":189431},{"date":"1396/10/30 21:00","price":189462},{"date":"1396/10/30 21:10","price":189523},{"date":"1396/10/30 21:15","price":189646},{"date":"1396/10/30 21:25","price":189585},{"date":"1396/10/30 21:30","price":189646},{"date":"1396/10/30 21:35","price":189615}
بروزرسانی در تاریخ 29 مرداد 1398