پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
140735
بیشترین: 
142236
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
142213
زمان: 
10/30 21:35
قیمت گرم طلا ۱۸ امروز 30 دی 1396
قیمت گرم طلا ۱۸در تاریخ 30 دی 1396 , 142213 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/30 10:10","price":140735},{"date":"1396/10/30 11:05","price":141382},{"date":"1396/10/30 11:15","price":141059},{"date":"1396/10/30 11:20","price":140943},{"date":"1396/10/30 11:25","price":141082},{"date":"1396/10/30 11:30","price":141151},{"date":"1396/10/30 11:35","price":141105},{"date":"1396/10/30 11:40","price":141197},{"date":"1396/10/30 12:00","price":141220},{"date":"1396/10/30 12:05","price":141266},{"date":"1396/10/30 12:10","price":141289},{"date":"1396/10/30 12:15","price":141174},{"date":"1396/10/30 12:20","price":141266},{"date":"1396/10/30 12:25","price":141289},{"date":"1396/10/30 12:30","price":141428},{"date":"1396/10/30 12:40","price":141359},{"date":"1396/10/30 12:50","price":141243},{"date":"1396/10/30 13:05","price":141590},{"date":"1396/10/30 13:15","price":141543},{"date":"1396/10/30 13:20","price":141590},{"date":"1396/10/30 13:25","price":141636},{"date":"1396/10/30 13:30","price":141613},{"date":"1396/10/30 13:35","price":141728},{"date":"1396/10/30 13:40","price":141705},{"date":"1396/10/30 13:45","price":141751},{"date":"1396/10/30 13:55","price":141312},{"date":"1396/10/30 14:05","price":141289},{"date":"1396/10/30 14:15","price":141220},{"date":"1396/10/30 14:20","price":141336},{"date":"1396/10/30 14:25","price":141636},{"date":"1396/10/30 14:35","price":141566},{"date":"1396/10/30 14:40","price":141520},{"date":"1396/10/30 14:55","price":141659},{"date":"1396/10/30 15:05","price":141867},{"date":"1396/10/30 15:10","price":141797},{"date":"1396/10/30 15:15","price":141867},{"date":"1396/10/30 15:20","price":142005},{"date":"1396/10/30 15:30","price":141959},{"date":"1396/10/30 15:35","price":141982},{"date":"1396/10/30 15:45","price":141890},{"date":"1396/10/30 15:50","price":141913},{"date":"1396/10/30 16:10","price":141890},{"date":"1396/10/30 16:15","price":141936},{"date":"1396/10/30 16:20","price":141913},{"date":"1396/10/30 16:25","price":142005},{"date":"1396/10/30 16:35","price":142144},{"date":"1396/10/30 16:40","price":142005},{"date":"1396/10/30 16:45","price":141982},{"date":"1396/10/30 16:50","price":142121},{"date":"1396/10/30 17:05","price":142074},{"date":"1396/10/30 17:10","price":141959},{"date":"1396/10/30 17:15","price":141890},{"date":"1396/10/30 17:20","price":141959},{"date":"1396/10/30 17:25","price":142144},{"date":"1396/10/30 17:30","price":142028},{"date":"1396/10/30 17:40","price":141913},{"date":"1396/10/30 17:45","price":141936},{"date":"1396/10/30 17:55","price":141820},{"date":"1396/10/30 18:00","price":141751},{"date":"1396/10/30 18:10","price":142051},{"date":"1396/10/30 18:15","price":141982},{"date":"1396/10/30 18:20","price":141913},{"date":"1396/10/30 18:30","price":141959},{"date":"1396/10/30 18:40","price":141936},{"date":"1396/10/30 18:55","price":142074},{"date":"1396/10/30 19:00","price":142051},{"date":"1396/10/30 19:15","price":142074},{"date":"1396/10/30 19:30","price":142167},{"date":"1396/10/30 19:35","price":141913},{"date":"1396/10/30 19:40","price":141959},{"date":"1396/10/30 19:55","price":141936},{"date":"1396/10/30 20:00","price":141867},{"date":"1396/10/30 20:05","price":141959},{"date":"1396/10/30 20:10","price":141982},{"date":"1396/10/30 20:15","price":142005},{"date":"1396/10/30 20:20","price":142028},{"date":"1396/10/30 20:25","price":142005},{"date":"1396/10/30 20:30","price":142051},{"date":"1396/10/30 20:40","price":142190},{"date":"1396/10/30 20:45","price":142097},{"date":"1396/10/30 20:50","price":142074},{"date":"1396/10/30 21:00","price":142097},{"date":"1396/10/30 21:10","price":142144},{"date":"1396/10/30 21:15","price":142236},{"date":"1396/10/30 21:25","price":142190},{"date":"1396/10/30 21:30","price":142236},{"date":"1396/10/30 21:35","price":142213}
بروزرسانی در تاریخ 27 مرداد 1398