پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
609600
بیشترین: 
616100
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
616000
زمان: 
10/30 21:35
قیمت مثقال طلا امروز 30 دی 1396
قیمت مثقال طلادر تاریخ 30 دی 1396 , 616000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/30 10:10","price":609600},{"date":"1396/10/30 11:05","price":612400},{"date":"1396/10/30 11:15","price":611000},{"date":"1396/10/30 11:20","price":610500},{"date":"1396/10/30 11:25","price":611100},{"date":"1396/10/30 11:30","price":611400},{"date":"1396/10/30 11:35","price":611200},{"date":"1396/10/30 11:40","price":611600},{"date":"1396/10/30 12:00","price":611700},{"date":"1396/10/30 12:05","price":611900},{"date":"1396/10/30 12:10","price":612000},{"date":"1396/10/30 12:15","price":611500},{"date":"1396/10/30 12:20","price":611900},{"date":"1396/10/30 12:25","price":612000},{"date":"1396/10/30 12:30","price":612600},{"date":"1396/10/30 12:40","price":612300},{"date":"1396/10/30 12:50","price":611800},{"date":"1396/10/30 13:05","price":613300},{"date":"1396/10/30 13:15","price":613100},{"date":"1396/10/30 13:20","price":613300},{"date":"1396/10/30 13:25","price":613500},{"date":"1396/10/30 13:30","price":613400},{"date":"1396/10/30 13:35","price":613900},{"date":"1396/10/30 13:40","price":613800},{"date":"1396/10/30 13:45","price":614000},{"date":"1396/10/30 13:55","price":612100},{"date":"1396/10/30 14:05","price":612000},{"date":"1396/10/30 14:15","price":611700},{"date":"1396/10/30 14:20","price":612200},{"date":"1396/10/30 14:25","price":613500},{"date":"1396/10/30 14:35","price":613200},{"date":"1396/10/30 14:40","price":613000},{"date":"1396/10/30 14:55","price":613600},{"date":"1396/10/30 15:05","price":614500},{"date":"1396/10/30 15:10","price":614200},{"date":"1396/10/30 15:15","price":614500},{"date":"1396/10/30 15:20","price":615100},{"date":"1396/10/30 15:30","price":614900},{"date":"1396/10/30 15:35","price":615000},{"date":"1396/10/30 15:45","price":614600},{"date":"1396/10/30 15:50","price":614700},{"date":"1396/10/30 16:10","price":614600},{"date":"1396/10/30 16:15","price":614800},{"date":"1396/10/30 16:20","price":614700},{"date":"1396/10/30 16:25","price":615100},{"date":"1396/10/30 16:35","price":615700},{"date":"1396/10/30 16:40","price":615100},{"date":"1396/10/30 16:45","price":615000},{"date":"1396/10/30 16:50","price":615600},{"date":"1396/10/30 17:05","price":615400},{"date":"1396/10/30 17:10","price":614900},{"date":"1396/10/30 17:15","price":614600},{"date":"1396/10/30 17:20","price":614900},{"date":"1396/10/30 17:25","price":615700},{"date":"1396/10/30 17:30","price":615200},{"date":"1396/10/30 17:40","price":614700},{"date":"1396/10/30 17:45","price":614800},{"date":"1396/10/30 17:55","price":614300},{"date":"1396/10/30 18:00","price":614000},{"date":"1396/10/30 18:10","price":615300},{"date":"1396/10/30 18:15","price":615000},{"date":"1396/10/30 18:20","price":614700},{"date":"1396/10/30 18:30","price":614900},{"date":"1396/10/30 18:40","price":614800},{"date":"1396/10/30 18:55","price":615400},{"date":"1396/10/30 19:00","price":615300},{"date":"1396/10/30 19:15","price":615400},{"date":"1396/10/30 19:30","price":615800},{"date":"1396/10/30 19:35","price":614700},{"date":"1396/10/30 19:40","price":614900},{"date":"1396/10/30 19:55","price":614800},{"date":"1396/10/30 20:00","price":614500},{"date":"1396/10/30 20:05","price":614900},{"date":"1396/10/30 20:10","price":615000},{"date":"1396/10/30 20:15","price":615100},{"date":"1396/10/30 20:20","price":615200},{"date":"1396/10/30 20:25","price":615100},{"date":"1396/10/30 20:30","price":615300},{"date":"1396/10/30 20:40","price":615900},{"date":"1396/10/30 20:45","price":615500},{"date":"1396/10/30 20:50","price":615400},{"date":"1396/10/30 21:00","price":615500},{"date":"1396/10/30 21:10","price":615700},{"date":"1396/10/30 21:15","price":616100},{"date":"1396/10/30 21:25","price":615900},{"date":"1396/10/30 21:30","price":616100},{"date":"1396/10/30 21:35","price":616000}
بروزرسانی در تاریخ 27 مرداد 1398