کمترین: 
2155.2
بیشترین: 
2155.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2155.2
زمان: 
10/30 09:10
قیمت منات آذربایجان امروز 30 دی 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 30 دی 1396 , 2155.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/30 09:10","price":2155.2}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399