کمترین: 
11489.8
بیشترین: 
11489.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11489.8
زمان: 
10/30 09:10
قیمت بات تایلند امروز 30 دی 1396
قیمت بات تایلنددر تاریخ 30 دی 1396 , 11489.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/30 09:10","price":11489.8}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399