کمترین: 
2773.8
بیشترین: 
2773.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2773.8
زمان: 
10/30 09:10
قیمت دلار سنگاپور امروز 30 دی 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 30 دی 1396 , 2773.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/30 09:10","price":2773.8}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399