کمترین: 
3311.3
بیشترین: 
3311.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3311.3
زمان: 
10/30 09:10
قیمت روپیه پاکستان امروز 30 دی 1396
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 30 دی 1396 , 3311.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/30 09:10","price":3311.3}
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399