کمترین: 
309.3
بیشترین: 
309.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
309.3
زمان: 
10/30 09:10
قیمت دینار عراق امروز 30 دی 1396
قیمت دینار عراقدر تاریخ 30 دی 1396 , 309.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/30 09:10","price":309.3}
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399